• Gruri
  Guri është kultura bujqësore më e kultivuar në Kosovë, e cila mbillet në një sipërfaqe prej 102918 ha. Rendimenti vjetor arrin në 345027 tonë , më një mesatare prej 3,6 tonë në ha. Në Kosovë kultivohen edhe misri, elbi dhe tërshëra.
 • Patateja
  Patateje është nga perimet që kultivohet mese shumti në Kosovë. Patatja mbillet në 3198 ha dhe jep rendiment prej 33407 tonë, me një mesatare prej 14,7 tonë për ha. Pas patates, edhe speci është kulturë që kultivohet mjaft shumë në Kosovë, në 3153 ha.
 • Molla
  Kosova ka klimë të përshtatshme për kultivimin e pemëve dhe pema më e kultivuar në Kosovë është molla, e pasuar nga kumbulla. Molla kultivohet në 1725 ha, kurse kumbulla në 1404 ha.
 • Dredheza
  Kultivimi i dredhëzës në Kosovë është duke shënuar rritje të vazhdueshme, pasi kushtet klimatike dhe ekologjike mundësojnë që dredhëza të arrijë një rendiment të kënaqshme. Mesatarja e rendimentit të dredhëzës në Kosovë është 9,3 tonë për ha.

Regjistrimi i Bujqësisë në Republikën e Kosovës, është mbajtur 1 nëntori deri më 20 nëntor 2014 dhe është realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Regjistrimi i fundit i Bujqësisë në Kosovë ishte bërë në vitin 1960 nga ish-Enti i Statistikave të Kosovës. Regjistrimi i Bujqësisë jep të dhëna të hollësishme dhe të detajuara për shfrytëzimin e tokës, pronësinë e tokës, numrin e bagëtive, makinerive të përdorura, rreth punës dhe inputeve të tjera bujqësore, deri në nivelin komunal. Regjistrimi i Bujqësisë respekton standardet ndërkombëtare dhe zakonisht kryhen çdo dhjetë vjet.

Lajme
Foto

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar sot të dhënat paraprake për Regjistrimin e Bujqësisë në Kosovë, i cili është mbajtur nga 1 nëntori deri më 20 nëntor 2014. 


...
Foto
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) sot publikon të dhënat e para paraprake për Regjistrimin e Bujqësisë në Kosovë, i cili është mbajtur nga 1 nëntori deri më 20 nëntor 2014....
Foto
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), sot fillon punën me Anketën Pas Regjistruese (APR), e cila ka për qëllim matjen e mbulueshmërisë dhe vlerësimin e cilësisë së të dhënave të Regjistrimit të Bujqësisë në një mostër prej 1%. ...
Video Lajme
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), sot në një Konferencë për Media kanë treguar se Regjistrimi i Bujqësore në Kosovë, i cili ka filluar më 1 nëntor, ka përfunduar dje, ku kanë marrë pjesë 34 komuna të Republikës së Kosovës, deri sa katër komunat e veriut nuk kanë marrë pjesë në regjistrim.

Deklaratat e publikuara në Youtube
...
Projekti i Regjistrimit të Bujqësisë në Republikën e Kosovës që ka filluar më 1 nëntor,  deri tani ka arritur afër 85% të realizimit të tij.  

Deklaratat e publikuara në Youtube
...

Intervistë e HakiKurtit, zëvendësmenaxher i Regjistrimit të Bujqësisë në A http:// gjencinë e Statistikavetë Kosovës (ASK), dhënë në emisionin Mirëmëngjesi Kosovë në RTK.


Intervista e publikuar në Youtube:

...